چو گویی شعله ای سر میکشی تو از گریبانم

اگر آشفته ام حرفی به تو نا گفته ام جانم 

پری زادم غریبم، آدمیزادم مرنجانم 

پ ن: تعریف ز خود😊 بااینکه آهنگهای زیادی واسه اسم پری خونده شده ولی اینو عجیب دوست داشتم😍 

پ ن۲: هرچند هیچکس به اسم پری صدام نمیکنه و به  پرنوشی معروفم😒ولی من همچنان روی پری اصرار میورزم😉

پ ن ۳:فاطی جانم مرسی که تنها کسی بودی که به پری عادتم دادی😍

 انتشار از منبع : parnoosh-pb - parnoosh-pb
چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:22:27
  برچسب ها :